ZaabNEWS.com ทุกข่าว คม จัด ชัดเจน

รายการข่าวสารสู่การพัฒนาเพื่อสังคม ทุกแง่ทุกมุม เต็มสาระด้วยข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เน้นการสัมภาษณ์แหล่งข่าว-ความคืบหน้าของประเด็นข่าวร้อนที่สำคัญ หรือ ข่าวที่อยู่ในความสนใจของสังคม


ZaabNEWS.Com ทุกข่าว คม จัด ชัดเจน
คลื่น fm 96.0 mhz
ผังรายการข่าว
ข่าวเจาะลึก zaabnews.com

รายการข่าว : วันจันทร์ - วันศุกร์

 • 06.00 – 07.00 น
 • รีรัน-แซ่บหรอยอร่อยลำ (จ)/รีรัน-ลึก..จากสนามข่าว (อ-ศ)

 • 07.00 – 07.30 น
 • รายการกองทัพบก

 • 07.30 – 09.00 น
 • อ๊อด อ๊อด Morning Talk

  โดย จักรกฤษ ศิลปชัย

 • 09.00 – 10.00 น
 • THE LEADER INSIGHT

  โดย จิระ ห้องสำเริง/วีระศักดิ์ โควสุรัตน์/วรพล โสคติยานุรักษ์/ปิติ ศรีแสงนาม/โชค บูลกุล

 • 10.00 – 11.00 น
 • BUSINESS GURU

  จอมยุทธ์ธุรกิจ โดย ลักขณา จำปา

 • 11.00 – 12.00 น.
 • พูดตรงประเด็น

  โดย “อรอุมา เกษตรพืชผล”

 • 12.00 – 12.30 น
 • รายการ นรด.

 • 12.30 – 13.00 น
 • รายการกองทัพบก

 • 13.00 – 14.00 น
 • Business Matching

  จับคู่ธุรกิจ โดย จิระ ห้องสำเริง/ชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ

 • 14.00 – 15.00 น
 • Take-off

  ขับเคลื่อนประเทศไทย โดย มนัสพงษ์ เงินทนงค์

 • 15.00 – 16.00 น
 • POLITICIZE

  บ้าการเมือง โดย พัชระ สารพิมพา/สุขุม นวลสกุล/ไชยันต์ ไชยพร/วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

 • 16.00 – 17.00 น
 • INSIGHT TALK

  โดย ศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์

 • 17.00 – 19.30 น
 • คลุกวงใน อินไซด์ข่าว

  โดย พัชระ สารพิมพา/นพรัฐ พรวนสุข/จิระ ห้องสำเริง/อารักษ์ ราษฎร์บริหาร

 • 19.30 - 20.30 น
 • รายการกองทัพบก

 • 20.30 - 22.30 น
 • ลึก..จากสนามข่าว

  โดย ทีมข่าวหัวเห็ด

 • 22.30 - 23.00 น
 • Good Night Kiss

  โดย ชญาดา บุณยโสภณ

 • 23.00 - 01.30 น
 • รีรัน-คลุกวงในข่าว
 • 01.30 - 02.30 น
 • รีรัน-INSIGHT TALK
 • 02.30 - 03.30 น
 • รีรัน-The Leader Insight
 • 03.30 - 04.15 น
 • รีรัน-Take-off
 • 04.15 - 05.00 น
 • รีรัน-POLITICIZE
 • 05.00 - 06.00 น
 • รีรัน-ลึก..จากสนามข่าว
  Rating :
    ZaabNEWS.Com ZaabNEWS.Com ZaabNEWS.Com ZaabNEWS.Com ZaabNEWS.Com

  ZaabNEWS 96.0 Mhz ทุกข่าว คมจัด ชัดเจน

  รายการข่าว : วันเสาร์

 • 06.00 – 07.00 น
 • รีรัน-ลึก..จากสนามข่าว


 • 07.00 – 07.30 น
 • รายการกองทัพบก


 • 07.30 – 09.00 น
 • ขบวนการ สว สูงวัย ไปต่อ

  โดย จารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล

 • 09.00 – 11.00 น
 • ฮวงจุ้ยดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

  โดย อ.ฮัท/ อ.เจียง/ อ.เด้ง

 • 11.00 – 12.00 น.
 • อาหารไทยแท้แม่ให้มา

  โดย อรุณศักดิ์ อ่องลออ/ศุภิณัท นครจันทร์

 • 12.00 – 12.30 น
 • รายการ นรด.

 • 12.30 – 13.00 น
 • รายการกองทัพบก

 • 13.00 – 14.00 น
 • พักกินบินเที่ยว

  โดย ศุภิณัท นครจันทร์/มนัสพงษ์ เงินทนงค์

 • 14.00 – 16.00 น
 • ร้องเล่นเป็นเพลง

  โดย เรืองยศ พิมพ์ทอง/จารุวรรณ ผลพานิช

 • 16.00 – 17.00 น
 • เที่ยวไทยกันเถอะ

  โดย ลักขณา จำปา

 • 17.00 – 18.30 น
 • คลุกวงในฯ เก็บตก

  โดย พัชระ สารพิมพา

 • 18.30 – 19.30 น
 • Outdoor Life

  โดย ไตรรัตน์ ทรงเผ่า/ฐิตาภา ทรงเผ่า

 • 19.30 - 20.30 น
 • รายการกองทัพบก

 • 20.30 - 21.30 น
 • จุดวัดดวง

  โดย อุนารินทร์ กิจไพบูลย์ทวี

 • 21.30 - 22.30 น
 • คิดบวก

  โดย ศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์

 • 22.30 - 23.30 น
 • รีรัน-เที่ยวไทยกันเถอะ
 • 23.30 - 00.30 น
 • รีรัน-ฮวงจุ้ยดีฯ
 • 00.30 - 01.30 น
 • รีรัน-ฮวงจุ้ยดีฯ
 • 01.30 - 02.30 น
 • รีรัน-ร้องเล่นเป็นเพลง
 • 02.30 - 03.30 น
 • รีรัน-ร้องเล่นเป็นเพลง
 • 03.30 - 04.30 น
 • รีรัน-ขบวนการ สวฯ
 • 04.30 - 05.00 น
 • รีรัน-คลุกวงในเก็บตก
 • 05.30 - 06.00 น
 • รีรัน-คลุกวงในเก็บตก
  Rating :
    ZaabNEWS.Com ZaabNEWS.Com ZaabNEWS.Com ZaabNEWS.Com ZaabNEWS.Com

  ข่าวข้น คนข่าว

  รายการข่าว : วันอาทิตย์

 • 06.00 – 07.00 น
 • รีรัน-คิดบวก


 • 07.00 – 07.30 น
 • รายการกองทัพบก


 • 07.30 – 09.00 น
 • ขบวนการ สว สูงวัย ไปต่อ

  โดย จารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล

 • 09.00 – 10.00 น
 • เที่ยวไหน..ปอไปด้วย

  โดย วาทิตย์ เปลี่ยนทันผล

 • 10.00 – 12.00 น.
 • FoodHunter

  โดย เชฟลี พิจิกา โรจน์ศตพงศ์

 • 12.00 – 12.30 น
 • รายการ นรด.

 • 12.30 – 13.00 น
 • รายการกองทัพบก

 • 13.00 – 14.00 น
 • แซ่บหรอยอร่อยลำ

  โดย วัติ ธนวิทย์/ดร.โอ พันทวี/ทูตนริศโรจน์ เฟื่องระบิล

 • 14.00 – 16.00 น
 • Friends Club

  โดย ช่อฟ้า ราษฎร์บริหาร / กฤตธัช เสือดี

 • 16.00 – 17.00 น
 • เที่ยวไทยกันเถอะ

  โดย ลักขณา จำปา

 • 17.00 – 18.30 น
 • คลุกวงในฯ เก็บตก

  โดย พัชระ สารพิมพา

 • 18.30 – 19.30 น
 • ชูรัก ชูรส ไลฟ์

  โดย งามทัศน์ สุทธิประภา

 • 19.30 - 20.30 น
 • รายการกองทัพบก

 • 20.30 - 21.30 น
 • จุดวัดดวง

  โดย อุนารินทร์ กิจไพบูลย์ทวี

 • 21.30 - 22.30 น
 • Love Language

  โดย ชัชนิต มุสิกไชย มหาคุณ

 • 22.30 - 23.30 น
 • รีรัน-เที่ยวไทยกันเถอะ
 • 23.30 - 00.30 น
 • รีรัน-Friends Club
 • 00.30 - 01.30 น
 • รีรัน-Friends Club
 • 01.30 - 02.30 น
 • รีรัน-FoodHunter
 • 02.30 - 03.30 น
 • รีรัน-FoodHunter
 • 03.30 - 04.30 น
 • รีรัน-ขบวนการ สวฯ
 • 04.30 - 05.00 น
 • รีรัน-คลุกวงในเก็บตก
 • 05.30 - 06.00 น
 • รีรัน-คลุกวงในเก็บตก
  Rating :
    ZaabNEWS.Com ZaabNEWS.Com ZaabNEWS.Com ZaabNEWS.Com ZaabNEWS.Com

  © 2022 ZaabNEWS.com FM 96.0 Mhz., Thailand.